Better Finance to organizacja pozarządowa na poziomie europejskim. Federacja organizacji konsumenckich, chroniąca konsumentów na rynku finansowym i inwestorów indywidualnych, którzy mieszczą się w definicji konsumenta na różnych rynkach krajowych. – Zajmujemy się dostarczaniem instytucjom tworzącym prawo ochrony konsumentów, informacji na temat tego, co konsumenci myślą o nowych rozwiązaniach. Chcemy też stanowić przeciwwagę dla silnego lobby instytucji finansowych – mówi Aleksandra Mączyńska z Better Finance.

– Kwestia zaufania konsumentów do instytucji finansowych jest w Polsce problematyczna. Z europejskiego punktu widzenia problem jest duży. Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów KE, co jakiś czas robi badanie nazywane „Tablicą wyników rynków konsumenckich”. Produkty finansowe wypadają w tym badaniu najgorzej. Konsumenci nie mają zaufania do nich, boją się w nie inwestować, boję się je kupować.

Dlaczego? Bo jak wyjaśnia Aleksandra Mączyńska, produkty finansowe i inwestycyjne nie dają takiej jakości, jakiej należałoby się spodziewać w stosunku do ceny. Ktoś kto inwestuje swoje pieniądze, na koniec okresu inwestowania chciałby mieć ich więcej. Better Finance publikuje corocznie raport dotyczący stopy zwrotu z różnych produktów, które konsumenci kupują z myślą o oszczędzaniu na emeryturę i wygląda to źle. – Produkty finansowe nie są kupowane, są sprzedawane – mówi ekspertka z Better Finance. – Jeśli konsument chce dostać jakąś radę na temat produktów to, jak pokazuje badanie z 2018 roku, najczęściej idzie do swojego banku. Sądzi, że dostaje poradę za darmo, bezinteresownie i nie ma świadomości, że najczęściej produkt, który zostanie mu „doradzony” jest jednym z produktów z jakiegoś predefiniowalnego portfela, które doradca ma w swojej ofercie.

Z punktu widzenia odbudowania zaufania konsumentów do rynku finansowego niezbędny byłby dostęp do niezależnego doradcy finansowego.

Jak taki organ miałby funkcjonować?

Jak poprawić zaufanie klienta do instytucji finansowych?

Czy lokowanie pieniędzy na ROR-ach ma jeszcze jakiś sens czy już tylko generuje straty?


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.