Tendencję tę zapoczątkował wybuch pandemii w 2020 r. i związane z nią zaburzenia w globalnych łańcuchach dostaw. Obecnie trend jest napędzany przez wojnę handlową Stanów Zjednoczonych z Chinami.

Amerykanie starają się ograniczyć swoją zależność od chińskiego eksportu. W kwietniu sprowadzili od swoich głównych rywali towary o wartości 31,6 mld dol., co oznacza spadek o ponad 4 proc. w porównaniu do zeszłego roku. Rok 2023 był wyjątkowy – Amerykanie ograniczyli import z Chin o 80 mld dol. w odniesieniu do poprzednich 12 miesięcy. Druga co do wielkości gospodarka świata wciąż była największym dostawcą towarów na rynek amerykański, ale ich przewaga nad drugim pod tym względem Meksykiem zmalała ze 120 mld dol. rok wcześniej do 20 mld dol. W pierwszych czterech miesiącach tego roku Meksyk jest już wyraźnym liderem w eksporcie towarów do USA, a Chiny zostały wyprzedzone także przez Kanadę. Eksperci nie mają wątpliwości, że w sukcesie Meksyku Chiny mają swój znaczący udział. Żeby uniknąć kolejnych ceł nakładanych przez amerykańską administrację, Chińczycy wywożą produkty do Meksyku, gdzie są one przepakowywane i już jako meksykańskie trafiają na północ. Te wysiłki pomagają Chinom zrekompensować tylko część strat związanych ze spadkiem bezpośredniej sprzedaży do USA.

Dane dotyczące zagranicznego handlu pokazują, że w ślad za Stanami Zjednoczonymi podążą Niemcy. W zeszłym roku ograniczyły swój import z Chin niemal w takim samym stopniu jak USA, choć warto wziąć pod uwagę, że w 2023 r. gospodarka amerykańska wzros ła o 2,5 proc., a niemiecka skurczyła się o -0,3 proc. Relatywnie zmniejszenie importu z Chin było dla USA większym wyzwaniem. Ale w tym roku niemiecka gospodarka stopniowo się odradza, a mimo to wartość sprowadzonych z Chin towarów spadła w pierwszych czterech miesiącach o niecałe 10 proc. W kwietniu ‒ biorąc pod uwagę dane oczyszczone z wahań sezonowych i efektów kalendarzowych ‒ wartość importu z Chin wyniosła 12,8 mld euro i była niższa niż przed rokiem o 3,8 proc., przy spadku całego importu o 0,8 proc.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.