„Już w najbliższy weekend zaczynamy pracę nad budżetem. I to będzie nas skupiało w najbliższych dniach i godzinach. Dlatego, że w przyszłym tygodniu, już we wtorek ma stanąć znowelizowany budżet. My ten budżet otrzymamy i będziemy w resorcie cyfryzacji pracowali pewnie już w weekend i w poniedziałek nad nim” – powiedział podczas konferencji prasowej Krzysztof Gawkowski.

Jak poinformował w środę minister finansów Andrzej Domański, deficyt w przyszłorocznym budżecie będzie inny niż przewidziano w projekcie przyjętym przez rząd Morawieckiego pod koniec września.

Z harmonogramu obrad Sejmu wynika, że pierwsze czytanie projektu budżetu państwa na 2024 r. zaplanowano na posiedzeniu Sejmu w czwartek, 21 grudnia.

W projekcie budżetu na przyszły rok, przyjętym przez rząd PiS pod koniec września i wysłanym do Sejmu, MF zaplanowało, że dochody państwa wyniosą 684,5 mld zł, a limit wydatków budżetu państwa wyniesie 849,3 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetu nie przekroczy 164,8 mld zł. Natomiast deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) został ustalony na poziomie ok. 4,5 proc. PKB.

W dokumencie przewidziano, że w przyszłym roku na finansowanie ochrony zdrowia (łącznie z NFZ) zostanie przeznaczone ponad 190,9 mld zł; na obronność (wraz z Funduszem Wsparcia Sił Zbrojnych) – 158,9 mld zł, czyli ok. 4,2 proc. PKB; na wsparcie rodzin – 93,2 mld zł, w tym np. na realizację Programu „Rodzina 800+” – 63,7 mld zł; na wsparcie emerytów i rencistów w postaci 13. i 14. emerytury – prawie 30 mld zł.

Projekt został przygotowany przy założeniu, że w przyszłym roku wzrost PKB w ujęciu realnym ma wynieść 3 proc., inflacja 6,6 proc. średniorocznie, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2024 r. wzrośnie o 9,8 proc.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.