rozwiń

Podobnie jak w tym roku, także w przyszłym 2024 r., osoby aktywne zawodowo będą mogły liczyć na dwie podwyżki. Wzrost pensji pracujący odczują na samym początku roku oraz w lipcu – wtedy bowiem przewidziane są aktualizacje wynagrodzeń.

700 plus dla pracujących. Jakie podwyżki płacy minimalnej w 2024 r.? [BRUTTO]

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2024 r. zaplanowano dwie podwyżki minimalnej pensji:

  • od 1 stycznia 2024 r. wynagrodzenie wzrośnie o 642 zł i będzie wynosiło4242 zł brutto
  • od 1 lipca 2024 r. wynagrodzenie wzrośnie o 58 zł i będzie wynosiło 4300 zł brutto.

Przypomnijmy, że od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 3600 brutto. Należy pamiętać, że kwoty wymienione w projekcie nie trafią w całości do rąk pracowników. Zostaną obniżone o należny podatek PIT oraz składki ZUS.

700 plus dla pracujących. Jakie podwyżki płacy minimalnej w 2024 r.? [NETTO]

Ile tak naprawdę pracownicy otrzymają na rękę z owych 700 zł podwyżki płacy minimalnej w 2024 r.? Po odliczeniu wszystkich podatków i składek kwoty prezentują się następująco:

  • styczniowa podwyżka pensji minimalnej wyniesie 438,12 zł netto
  • lipcowa podwyżka pensji minimalnej wyniesie 39,55 zł netto.

Oznacza to, że w sumie z owych 700 zł do portfeli Polaków (i obcokrajowców pracujących w Polsce) trafi 477,67netto – w skali całego 2024 roku.

Płaca minimalna 2024. Ile na rękę?

Po styczniowej i lipcowej aktualizacji stawek za pracę na UoP minimalne zarobki Polaków będą wynosiły:

  • Od stycznia 2024 r. pracujący na etacie za minimalną krajową otrzymają 3 221,98 zł netto (na rękę).
  • Od lipca 2024 r. pracujący na etacie za minimalną krajową otrzymają 3 261,53 zł netto (na rękę).

Minimalne stawki godzinowe 2024 [KWOTY]

Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę przewiduje tez podwyżkę minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Kwoty minimalnej stawki godzinowej w 2024 r., obliczone według reguł określonych w ustawie, powinny wynosić:

  • od 1 stycznia 2024 r. – 27,70 zł
  • od 1 lipca 2024 r. – 28,10 zł.

Minimalna pensja w 2024 r. Od czego zależy jej wysokość?

Zgodnie z proponowanymi kwotami, przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. wyniesie 4271 zł. Oznacza to wzrost o 20,48 proc. w stosunku do przeciętnego minimalnego wynagrodzenia za 2023 r.

Stawki minimalnej pensji określane są na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z art. 3 ustawy, jeżeli prognozowany na rok następny rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty do opracowania projektu ustawy budżetowej, wynosi co najmniej 105% ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.