„Spodziewamy się, że Polska będzie w stanie przetrwać większość szoków makroekonomicznych związanych z wojną w perspektywie najbliższych 2 lat. Odporność ta wynika z dywersyfikacji polskiej gospodarki, elastyczności rynku pracy i rynków produktowych oraz wykształconej siły roboczej. Jako sprzyjający czynnik odnotowujemy także członkostwo Polski w UE i NATO, a także relatywnie bezpieczne perspektywy dostaw energii, co jest związane z działaniami rządu, nakierowanymi na minimalizowanie importu energii z Rosji. Odnotowujemy także wsparcie dla ratingu ze strony możliwego do obsłużenia zadłużenia publicznego i prywatnego, znacznego dostępu do niedłużnego finansowania, w tym transferów UE, a także relatywnie gołębiego krajowego rynku kapitałowego” – napisano w raporcie.

„Z drugiej strony, umiarkowany poziom dochodu oraz niesprzyjające trendy demograficzne, które ciążą podaży pracy oraz finansom publicznym, stanowią ograniczenie dla ratingów” – dodano.

Stabilna perspektywa ratingu Polski odzwierciedla, zdaniem S&P, równowagę pomiędzy ryzykami makroekonomicznymi wynikającymi z wojny pomiędzy Ukrainą i Rosją, a buforami, które zapewniają mocne bilanse zewnętrzne i rządowe Polski.

Negatywna presja na rating Polski, zdaniem S&P, mogłyby wystąpić, gdyby konflikt w Ukrainie uległby intensyfikacji i trwałby dłużej niż spodziewa się agencja, co skutkować mogłoby znacznie słabszymi średnioterminowymi perspektywami wzrostu gospodarczego. Negatywna presja na rating mogłaby także pojawić się w wyniku znaczącego i przedłużającego się obniżenia transferów UE do Polski, na przykład z powodu kontynuacji napięć politycznych pomiędzy władzami Polski i UE.

S&P mogłaby podwyższyć rating gdyby Polska, po osłabnięciu oddziaływania skutków konfliktu Rosja-Ukraina, ponownie weszła na ścieżkę mocnego wzrostu, a wyniki fiskalne rządu okazały się mocniejsze od oczekiwań agencji.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody’s – na poziomie „A2”. Rating Polski według Fitch i S&P to „A-„, jeden poziom niżej niż Moody’s. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne. (PAP Biznes)


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.