Agresywny sprzedawca i lider innowacji. Getin miał wiele imion
Agresywny sprzedawca i lider innowacji. Getin miał wiele imion
/ Wikimedia Commons

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
podjął decyzję o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku. Jedną z marek
GNB jest Getin Bank – instytucja świadcząca usługi dla klienta detalicznego.
Przez lata Getin przyciągał klientów wysokim oprocentowaniem depozytów i niezłą
ofertą. Nagrabił sobie jednak u UOKiK, który kilkakrotnie nakładał na tę
instytucję kary.

Marka Getin Noble Bank pojawiła
się na rynku w 2010 r., choć jej korzenie sięgają początku lat 90. XX w.
Bank powstał na bazie Górnośląskiego Banku Gospodarczego (GBG Bank), a od 1995
r. jego inwestorem strategicznym został Powszechny Bank Kredytowy. Później
funkcjonował w grupie kapitałowej BPH, a Getin Holding odkupił akcje od
poprzedniego udziałowca w 2004 r., tworząc Getin Bank. Po drodze holding przejął
jeszcze Bank Przemysłowy w Łodzi i Wschodni Bank Cukrownictwa.

Ostatecznie w
2010 r. Getin Bank połączył się z Noble Bankiem, tworząc Getin Noble Bank, do
którego należą marki Getin Bank (działalność detaliczna), Noble – Bankowość
Osobista (bankowość osobista) i Noble Bank (bankowość private banking). Zgodnie
z komunikatem BFG, po restrukturyzacji bank będzie działał pod marką VeloBanku.

Agresywna sprzedaż pogrążyła bank

Przez wiele lat Getin Noble Bank
realizował dość agresywny model biznesowy. Stawiał na sprzedaż kredytów, które
z biegiem czasu zaczęły się psuć, co z kolei skutkowało rosnącymi rezerwami i
pogarszającymi się wynikami. Sytuację dodatkowo komplikowała sprawa sporego
portfela kredytów walutowych. W efekcie bank od kilku lat znajdował się w złej
sytuacji ekonomicznej i był zagrożony upadłością.

Wszystko co trzeba wiedzieć o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku:

„Kluczowe z punktu widzenia
uzupełnienia głębokich niedoborów kapitałowych tego banku i podniesienia jego
wskaźników wypłacalności do odpowiednich poziomów regulacyjnych wymaganych
przez prawo (zarówno krajowe, jak i unijne) i zabezpieczających ponoszone
ryzyko, było dokapitalizowanie banku przez wiodącego akcjonariusza – pana
Leszka Czarneckiego, który jednak takiego dokapitalizowania odmówił. Pan Leszek
Czarnecki był zobowiązany do takiego dokapitalizowania w ramach złożonego przez
niego w 2011 roku wobec KNF stosownego zobowiązania inwestorskiego, z którego
się jednak nie wywiązał. W dniu 28 września 2022 r. KNF nałożyła na pana Leszka
Czarneckiego karę pieniężną w wysokości 20 mln złotych za niedochowanie przez
Leszka Czarneckiego zobowiązania inwestorskiego” – czytamy w komunikacie KNF.

Liczne kontrowersje

Wokół Getin Banku narosły przez
lata liczne kontrowersje. Agresywna sprzedaż kredytów wiązała się m.in. z tym,
ze bank udzielał finansowania także tym osobom, które nie otrzymywały pieniędzy
w innych bankach. Z biegiem czasu taki portfel zaczynał się psuć. Bank
„zasłynął” też pamiętnymi polisolokatami – sprzedawał je klientom, nie
informując o ryzyku utraty oszczędności czy wysokich opłatach likwidacyjnych.

Za
polisolokaty został ukarany przez UOKiK karą w wysokości 5 mln zł
. Nie było to
jednak jego pierwsze przewinienie. Wcześniej UOKiK wielokrotnie karał bank
m.in. za wprowadzanie klientów w błąd. W 2010 r. za kampanię reklamową lokaty i
konta oraz za niezgodne z prawem pobieranie opłat od użytkowników kart
kredytowych. W 2011 r. za procedury przy sprzedaży kredytów samochodowych, a w
2013 r. za zapisy w umowach o kredyty konsumenckie.

Lider innowacji

Mimo to Getin wciąż pozyskiwał
nowych klientów. Ilu? Nie wiadomo, bo nie dzielił się tą informacją z mediami. Od 2013 r. realizował nową strategię – Getin Up, która
stawiała na innowacyjne produkty finansowe. Wdrożono nową bankowość
internetową, wprowadzono nowoczesne produkty (m.in. pamiętna karta z
wyświetlaczem, biometria Finger Vein, samoobsługowe kioski), promowano wysokie
stawki na lokatach.

Przez lata Getin Bank należał do czołówki banków
oferujących najkorzystniej oprocentowane lokaty – z reguły stawki były wyższe o
1-2 pkt proc. niż u konkurencji.

Kilka lat temu wprowadził Proste Konto, jeden
z najkorzystniejszych rachunków osobistych na rynku (pod względem cenowym), który stał się flagowym produktem. W ostatnich latach bank istotnie poprawił
też jakość obsługi klienta. Skutkowało to licznymi nagrodami w środowisku
bankowym, w tym nagrodą Złoty Bankier. Kilka kwartałów temu bank rozpoczął też
prace nad nowoczesną bankowością internetową i mobilną, informując o planach
wdrożenia najnowocześniejszych rozwiązań

Getin zmieni się w VeloBank

Co restrukturyzacja będzie w
praktyce oznaczała dla klientów? BFG informuje, że dla klientów nic się nie
zmienia
. Klienci są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, mając dostęp do
swoich wszystkich oszczędności w placówkach oraz przez bankowość internetową i
aplikację mobilną. Nadal będą mogli korzystać z kart i bankomatów. Nie
zmieniają się numery rachunków bankowych, strony logowania, hasła i loginy do
bankowości internetowej pozostają bez zmian. Przeniesione zostaną m.in.
wszystkie depozyty, a także kredyty w PLN. BFG przypomina, że wszystkie kredyty
należy spłacać na dotychczasowych zasadach.

Wyłączone z przeniesienia są
natomiast kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (CHF,
EUR, USD, JPY) i pozostają w Getin Noble Bank. Sytuacja kredytobiorców mających
hipoteczne kredyty walutowe w zakresie ich obsługi również nie ulega zmianie:
należy je spłacać na dotychczasowych zasadach i na dotychczasowe numery
rachunków. Polecenia przelewu z przeniesionych rachunków bankowych będą dalej
realizowane, a klienci posiadający kredyty hipoteczne w walutach obcych będą
obsługiwani bez zmian.

BFG informuje, że klienci nie
muszą podejmować żadnych działań. Wkrótce zmieni się jednak marka, pod którą
będą obsługiwani. Docelowo bank, do którego zostanie przeniesiona działalność
Getin Noble Bank S.A., będzie działał pod nazwą VeloBank S.A
. Trwa proces
rejestracji zmiany nazwy. Placówki będą działać pod dotychczasowymi szyldami do
czasu rebrandingu na VeloBank S.A.

Źródło:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.