1/8 Trendy inflacyjne w Polsce są podobne do Czech i Słowacji – niezależnie od działań rządów, posiadania lub nieposiadania euro i polityki banków centralnych. Na poziom inflacji wciąż mocno wpływa żywność. W wielu unijnych krajach na wysokości wskaźnika wciąż odbija się sytuacja na rynku cukru. W Europie Środkowowschodniej we znaki dają się ceny ziemniaków.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.