– Chcemy być bankiem „na teraz”, ale chcemy też być „bankiem przyszłości”. Z perspektywy akcjonariuszy chcemy przez najbliższe dwa lata skoncentrować się na transformacji biznesu, żeby nawet w środowisku niskich stóp procentowych Alior był bardzo atrakcyjnym aktywem dla naszych akcjonariuszy – deklarował prezes Grzegorz Olszewski.

W pierwszych trzech kwartałach 2022 r. Alior, którego największym udziałowcem jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń, miał 323 mln zł zysku netto, co przekładało się na 8-proc. stopę zwrotu z kapitału.

– Zakładana stopa zwrotu to przedział otwarty powyżej 13 proc. To naszym zdaniem przyzwoity poziom, który chcemy zaoferować naszym inwestorom. Warto pamiętać, że ten poziom obliczyliśmy przy kapitałach własnych wyższych o 50 proc. w stosunku do obecnej wartości – podkreślał Radomir Gibała, wiceprezes odpowiedzialny za obszar finansów banku oraz strategii i nadzoru nad spółkami zależnymi.

W końcu września fundusze własne Alioru wynosiły niespełna 5,5 mld zł. Wzrost o połowę oznaczałby osiągnięcie ok. 8 mld zł. 13-proc. wskaźnik ROE przekładałby się wówczas na zysk netto na poziomie ok. miliarda złotych.

Z zysku w tym i w przyszłym roku zarząd nie chce wypłacać dywidendy. Dzielenie się wynikiem z akcjonariuszami dopuszcza jednak później. – Jako zarząd widzimy przestrzeń do tego, żeby w przyszłości podzielić się z akcjonariuszami naszym zyskiem. Oczywiście jesteśmy świadomi konieczności uzyskania zgód korporacyjnych i przede wszystkim zgody regulatora – zaznaczył Gibała.

Poprawie jakości portfela kredytowego ma służyć, jak mówił wiceprezes Tomasz Miklas, „koncentracja na konkurowaniu o najlepszych klientach poprzez szybkość oraz precyzja wydawania decyzji” dzięki cyfryzacji. – Już teraz praktycznie 100 proc. decyzji w kredytach gotówkowych i ratalnych oraz dla mikroprzedsiębiorstw jest wydawanych bez udziału człowieka. Za dwa lata tak będzie również przy minimum 50 proc. decyzji kredytowych w obszarze klienta korporacyjnego i 30 proc. w hipotekach – zapowiadał Miklas.

Wśród celów finansowych nie ma założeń dotyczących skali działania.

Po publikacji założeń strategii kurs Alior Banku zakończył poniedziałkową sesję na poziomie 39,1 zł. W porównaniu z piątkowym zamknięciem spadł o 2,7 proc. Indeks WIG-Banki spadł o 2,5 proc.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.