„Dodatkowo, dzisiejszy odczyt stanowi istotny argument w kontekście najbliższej decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Dotychczas członkowie RPP sygnalizowali, że wrześniowe posiedzenie może przynieść podwyżkę stóp procentowych o 25 pb lub brak jakiejkolwiek podwyżki, jednak dzisiejszy odczyt inflacyjny naszym zdaniem zupełnie wyklucza tę drugą opcję. Co więcej, uważamy, że dzisiejsza niespodzianka w odczycie inflacyjnym oraz dane o strukturze PKB za II kw. 2022 (bardzo korzystnej) skłonią RPP do zaskoczenia rynku nieco większą podwyżką. Naszym zdaniem 7 września RPP poniesie stopy procentowe o 50 pb” – czytamy w komentarzu banku do danych GUS o CPI i PKB.

Według ekonomistów banku, po okresie stabilizacji inflacji w czerwcu (15,5% r/r) i lipcu (15,6% r/r) odczyt sierpniowy na poziomie 16,1% r/r stanowi pewne zagrożenie dla dalszych prognoz spadku inflacji w dalszej części roku.

Pekao ocenia, że luty przyszłego roku wyznaczy globalne maksimum inflacji w tym cyklu.

Z kolei na początku 2023 r. inflacja chwilowo mocno skoczy do góry ze względu na efekt niskiej bazy odniesienia z tytułu wprowadzenia tarczy antyinflacyjnej oraz znacznie wyższe podwyżki cen taryfowych energii dla gospodarstw domowych. Luty przyszłego roku wyznaczy globalne maksimum inflacji w tym cyklu. Dużo tutaj będzie jednak zależeć od prawdopodobnych kolejnych dyskrecjonalnych działań rządowych fiskalizujących inflację w zakresie cen energii. Bardziej dynamiczny spadek inflacji zobaczymy dopiero od 2Q23 ze względu na zakładane przez nas schłodzenie koniunktury, widoczne już pełne efekty podwyżek stóp procentowych, jak również wysoką bazę odniesienia z roku ubiegłego” – czytamy dalej.

Bank prognozuje średnioroczną inflację w 2023 r. w wysokości ok. 11,5% wobec 13,5% w roku bieżącym.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że inflacja konsumencka wyniosła 16,1% w ujęciu rocznym w sierpniu 2022 r., według szybkiego szacunku danych. Konsensus rynkowy wynosił 15,4%. Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł o 5,5% r/r w II kw. 2022 r. wobec 8,5% wzrostu r/r w poprzednim kwartale.

(ISBnews)


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.