W Niemczech wskaźnik sięgnął w październiku 10,4 proc. To najwięcej, odkąd dostępne są porównywalne dane (według niektórych źródeł podobny, a nawet nieco wyższy poziom był notowany na początku lat 50., czyli kilka lat po zakończeniu II wojny światowej). W Portugalii październikowa inflacja (10,2 proc.) była najwyższa od 1992 r., a w Belgii (12,3 proc.) od 1975 r. We Włoszech (11,9 proc.) ceny nie rosły tak szybko od 38 lat, a we Francji (6,2 proc.) od 37 lat. Istniejąca od 1999 r. strefa euro jako całość nie miała nigdy takiej inflacji jak obecnie – 10,7 proc.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.