NBP wskazał w raporcie pt. „Sytuacja na rynku kredytowym, wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, IV kwartał 2023 r.”, że w IV kwartale br. banki planują także kontynuować zaostrzanie kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych i prognozują wzrost popytu na nie.

„W IV kwartale 2023 r. banki nie planują wprowadzać istotnych zmian w polityce kredytowej (…). Oczekują natomiast, że sektor MSP kolejny raz zmniejszy zapotrzebowanie na krótko- i długoterminowe finasowania kredytów (…), a duże przedsiębiorstwa zwiększą zapotrzebowanie na kredyt krótkoterminowy i utrzymają na dotychczasowym poziomie na długoterminowy” – podano. (PAP)

pad/ mmu/


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.