Kto to może ubiegać się o bezpieczny kredyt 2 proc.?

O bezpieczny kredyt 2 proc. mogą starać się osoby do 45. roku życia, które nie posiadały i nie posiadają własnego mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców mających co najmniej jedno wspólne dziecko, warunek wiekowy musi być spełniony przez przynajmniej jedną z tych osób.

Bezpieczny kredyt 2 proc. Jaka kwota kredytu na mieszkanie?

Maksymalna kwota, którą jedna osoba może uzyskać w ramach pomocy finansowej, wynosi 500 000 złotych. Dla małżeństwa lub rodziców z dzieckiem, maksymalna kwota kredytu wynosi 600 000 złotych. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu będzie można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kredyt ten może być przeznaczony na zakup mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Program bezpieczny kredyt 2 proc. nie narzuca żadnych ograniczeń dotyczących cen za metr kwadratowy mieszkania.

Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego

Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego to różnica między stałą stopą oprocentowania ustaloną na podstawie średniego oprocentowania kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu wynoszącym 2proc. Dopłata będzie obowiązywać przez 10 lat.

Bezpieczny kredyt 2 proc. Plan spłaty, raty

W ciągu 10 lat dopłata ze środków Rządowego Funduszu Mieszkaniowego zmniejszy wysokość raty. Raty kapitałowo-odsetkowe będą w tym czasie malejące, więc zarówno rata, jak i wysokość dopłaty będą się zmieniać. Na przykład, dla pierwszej raty różnica wynosi prawie 2 600 złotych. Rata bez dopłaty wynosi około 5 400 złotych, a z dopłatą około 2 800 złotych. Po 10 latach kredytobiorca będzie spłacał kredyt w postaci równych rat kapitałowo-odsetkowych (przejście na tzw. raty równe). Przy niezmienionej stopie oprocentowania, miesięczna rata wyniesie 3 172,74 złote. Ta kwota może być niższa, na przykład w przypadku nadpłaty kredytu lub obniżenia stóp procent

Bezpieczny kredyt 2 proc. Jakie banki go udzielą?

Bezpieczny kredyt 2 proc. będzie udzielany przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Od 1 lipca będzie on dostępny w czterech bankach– PKO BP, Banku Pekao, Alior Banku i VeloBanku. Bank Ochrony Środowiska i Bank Pocztowy dołączą do tej grupy w późniejszym terminie.

Lista banków, które podpiszą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy dotyczące obsługi programu bezpieczny kredyt 2 proc. zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bgk.pl.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.