Najbardziej skutki wojny i wyjazdu pracowników do Ukrainy odczuwają transport oraz budownictwo – wskazują opublikowane we wtorek przez Główny Urząd Statystyczny wyniki badania koniunktury w branżach. – O ile bieżąca ocena nie jest specjalnie gorsza od ogólnej koniunktury, to skala spadku z miesiąca na miesiąc pokazuje, że te dwie branże w najbliższym czasie będą pod bardzo silną presją, jeśli chodzi o możliwości wywiązywania się ze swoich zobowiązań lub realizację nowych zamówień – mówi Mariusz Zielonka, ekspert Konfederacji Lewiatan, organizacji przedsiębiorców.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.