Które sankcje najbardziej dotkną Rosję?

Zachód postawił na bardzo dobrą i szybką strategię, czyli sparaliżowanie systemu finansowego. Sankcje dotyczące zamrożenia rezerw i odcięcia do rynków finansowych wywołały panikę wśród Rosjan oraz techniczną niewypłacalność systemu bankowego. Sankcje są skuteczne i kazały się potężnym ciosem, wywołując obecnie krach finansowy. Niemniej Rosja jeszcze utrzymuje kruchą stabilność, ponieważ ceny gazu i ropy są na wysokim poziomie i choć sprzedaż spada, ale nadal ten strumień pieniędzy jest znaczący.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.