Dane obrazujące stan chińskiej gospodarki w maju ekonomiści oceniali jako umiarkowanie pozytywne. Produkcja przemysłowa była o 5,6 proc. większa niż rok wcześniej. Dynamika była mniejsza niż przed miesiącem i niższa od oczekiwań ekonomistów. Ale wynik był przynajmniej dobry, jeśli za punkt odniesienia przyjąć historyczne średnie. W przemyśle powstaje niemal 40 proc. chińskiego PKB, podczas gdy w krajach wysoko rozwiniętych udział tego sektora na ogół nie przekracza 20 proc.

Majowe dane pokazują duże zróżnicowanie tempa wzrostu w poszczególnych obszarach gospodarki. Silny jest sektor wytwórczy i eksport, relatywnie stabilna konsumpcja i wciąż bardzo słaby sektor nieruchomości – napisali w komentarzu analitycy Goldman Sachs.

Więcej czasu na zakupy


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.