„Panel wczesnego ostrzegania” – to może być jeden z elementów realizacji nowej strategii Komisji Nadzoru Finansowego. Zaprezentowano ją wczoraj, w 15. rocznicę uchwalenia, ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, która połączyła Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (dwa lata później włączono do niej także Komisję Nadzoru Bankowego i Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego).

– Po GetBacku spotkaliśmy się z narracją, „jak to możliwe, że wszyscy wiedzieli, tylko KNF nie wiedziała”. Na kanwie tego powstał pomysł utworzenia panelu wczesnego ostrzegania z udziałem przedstawicieli strony publicznej, czyli nadzoru, podmiotów rynkowych i środowisk naukowych bądź medialnych – opowiadał wczoraj Jacek Jastrzębski, szef nadzoru.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.