Wojciech Boczoń2024-05-21 06:00analityk Bankier.pl

publikacja
2024-05-21 06:00

Rośnie liczba transakcji
oszukańczych dokonywanych za pomocą kart płatniczych i przelewów. W głównej
mierze są to operacje dokonywane w internecie – w przypadku kart bez
fizycznego użycia plastiku. I choć skala tych operacji jest coraz większa, to
NBP uspokaja. Na tle wszystkich transakcji jest to wciąż niewielki margines.

Chwila nieuwagi i pożrą cię żywcem. Lawinowo rośnie liczba oszustw za pomocą kart i przelewów
Chwila nieuwagi i pożrą cię żywcem. Lawinowo rośnie liczba oszustw za pomocą kart i przelewów
fot. Ondrej Prosicky / / Shutterstock

Narodowy Bank Polski
opublikował raport na temat transakcji oszukańczych dokonywanych za pomocą
bezgotówkowych instrumentów płatniczych. Nowe dane obejmują ostatnie trzy
miesiące ubiegłego roku. Jak wynika z opracowania, liczba tzw. fraudów
zwiększyła się w analizowanym okresie aż o 21,6 proc. w porównaniu z III
kwartałem 2023 r. Wzrosła także wartość transakcji – w tym przypadku aż o 24,3
proc. NBP podaje, że średnia wartość transakcji oszukańczej w czwartym kwartale
2023 roku wyniosła 1085 zł.

W okresie tym odnotowano
transakcje dokonywane za pomocą kart płatniczych i poleceń przelewów. Bank
centralny uspokaja, że mimo wzrostu liczby i wartości transakcji oszukańczych
ich skala nadal jest niewielka. To jedynie 0,003 proc. liczby i 0,0006 proc.
wartości wszystkich operacji realizowanych kartami płatniczymi i poleceniami
przelewu.

Polska należy do
najbezpieczniejszych krajów

„Biorąc pod uwagę te
wskaźniki, Polska jest jednym z liderów w rankingu najbezpieczniejszych krajów
w UE pod względem skali oszustw z wykorzystaniem tych instrumentów płatniczych.
W maju 2023 r. EBC opublikował krótki raport o transakcjach oszukańczych, który
wskazuje na tendencję spadkową transakcji oszukańczych w UE w ostatnich latach”
– czytamy w opracowaniu.

Według danych przekazanych
przez banki w IV kw. 2023 r. dokonano ponad 86,3 tys. operacji oszukańczych
kartami płatniczymi na kwotę prawie 24,9 mln zł, co w porównaniu z III kw. oznacza
wzrost liczby takich transakcji o 23,3 proc. i ich wartości o 2,8 proc. Z opracowania wynika, że wpływ na te zmiany
miała przede wszystkim rosnąca skala transakcji oszukańczych dokonanych poza
Polską kartami wydanymi przez banki krajowe.

Udziały liczby oraz wartości
transakcji oszukańczych we wszystkich transakcjach kartami płatniczymi nieznacznie
zwiększyły się względem poprzedniego okresu i wyniosły, odpowiednio, 0,003
proc. i 0,008 proc. „Wskaźniki te sugerują, że Polska pozostaje jednym z
najbezpieczniejszych krajów w UE pod względem skali oszustw z użyciem kart
płatniczych” – czytamy dalej.

Operacje oszukańcze w
internecie

Z udostępnionych przez banki danych
wynika, że większość transakcji oszukańczych (pod względem ich liczby) przy
użyciu kart płatniczych wydanych poza Polską dokonywana jest bez fizycznego udziału
karty (CNP – card not present), a więc najprawdopodobniej w internecie (58,2
proc.). Wartość transakcji oszukańczych typu CNP stanowiła 80,5 proc. oraz 86,5
proc. oszukańczych transakcji płatniczych dokonanych kartami wydanymi,
odpowiednio, poza Polską oraz w Polsce.

Jeśli chodzi o przelewy, to w
czwartym kwartale 2023 roku odnotowano 9 392 oszustw przy użyciu tego
instrumentu na łączną kwotę ponad 79,0 mln zł. W porównaniu z poprzedzającym
kwartałem nastąpił wzrost liczby (o 7,4 proc.) oraz wartości (o 33,1 proc.)
transakcji oszukańczych. Oszustwa przy użyciu polecenia przelewu stanowiły
0,00084 proc. liczby i 0,00047 proc. wartości wszystkich operacji dokonanych
tym instrumentem płatniczym.

Z opracowania wynika, że
oszustwa te dokonywane były jedynie w środowisku internetowym – za pomocą
przeglądarek lub aplikacji. W analizowanym okresie nie zanotowano żadnych transakcji
oszukańczych przy użyciu polecenia zapłaty oraz czeków.

Opracowano na podstawie
raportu NBP „Informacja o transakcjach oszukańczych dokonywanych przy użyciu
bezgotówkowych instrumentów płatniczych w IV kwartale 2023 r.”.

Źródło:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.