Carmen Reinhart i Kenneth Rogoff, profesorowie ekonomii z Uniwersytetu Harvarda, w wyśmienitej książce „This Time is Different. Eight Centuries of Financial Folly” („Tym razem jest inaczej. Osiem wieków finansowego szaleństwa”) z 2009 r. udowodnili, że fundamentalne przesłanki poważnych problemów gospodarczych są takie same od lat. Zmieniają się tylko okoliczności. Reinhart i Rogoff przeanalizowali 250 kryzysów, wykazując, że poprzedza je zazwyczaj zbyt szybko rosnące zadłużenie oraz pycha polityków, którzy lekceważą niepokojące sygnały.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.