Główny Urząd Statystyczny potwierdził we wtorek wstępne dane na temat tempa wzrostu produktu krajowego brutto w IV kw. ub.r., które opublikował w połowie lutego. W porównaniu z końcówką 2021 r. gospodarka urosła realnie o 2 proc. Poznaliśmy też szczegółową strukturę wzrostu. Tak jak obawiali się ekonomiści, już w ostatnich miesiącach ubiegłego roku mieliśmy do czynienia ze spadkiem popytu konsumpcyjnego. Polacy kupili realnie mniej towarów i usług niż rok wcześniej. Za wyjątkiem okresu pandemii i związanych z tym ograniczeń dotyczących podróży czy odwiedzania sklepów, ze spadkiem konsumpcji mieliśmy do czynienia pierwszy raz od 2013 r.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.