Jednocześnie członkowie RPP zwracali uwagę, że dodatkowe czynniki zwiększające niepewność co do przebiegu ścieżki inflacji to: dalszy przebieg wojny w Ukrainie, rozwój sytuacji na globalnych rynkach surowców, a także rosnąca inflacja bazowa.

„Odnosząc się do procesów inflacyjnych, członkowie Rady wskazywali, że w ostatnich miesiącach w większości gospodarek inflacja nadal rosła, osiągając w wielu krajach po raz kolejny najwyższe poziomy od dekad. […] Podkreślano, że choć głównym źródłem wzrostu dynamiki cen pozostają wysokie ceny surowców oraz utrzymujące się – pomimo sygnałów ich stopniowego łagodzenia – zaburzenia w globalnych łańcuchach podaży, to w części gospodarek do wzrostu cen przyczyniają się także czynniki popytowe i rosnące koszty pracy. W efekcie rośnie również inflacja bazowa. Członkowie Rady zwracali przy tym uwagę na sygnały płynące z badań koniunktury, które sugerują zmniejszanie się presji kosztowej w efekcie słabnięcia zaburzeń w globalnych sieciach dostaw i spadek cen transportu międzynarodowego” – czytamy w „minutes”.

Członkowie Rady ocenili, że głównym źródłem wzrostu dynamiki cen pozostają wysokie ceny surowców oraz utrzymujące się – pomimo sygnałów ich stopniowego łagodzenia – zaburzenia w globalnych łańcuchach podaży, to w części gospodarek do wzrostu cen przyczyniają się także czynniki popytowe i rosnące koszty pracy. W efekcie rośnie również inflacja bazowa.

RPP rozpoczęła podwyżki stóp procentowych w październiku 2021 r. i dokonywała ich co miesiąc, do września, gdy główna stopa referencyjna osiągnęła 6,75%. W październiku Rada utrzymała stopy na wrześniowym poziomie.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.