Jak wyjaśnił resort z ogólnej kwoty w ramach Funduszy Europejskich dla „kontynuatorów” programów krajowych wpłynęło 606 mln euro (około 2,85 mld zł), a w ramach Funduszy Europejskich dla 16 Regionów wpłynęło 460 mln euro ( około 2,15 mld zł).

Ministerstwo poinformowało, że pierwsze konkursy z programów FEnIKS i FEPW resort planuje uruchomić w drugim kwartale 2023 r. Z kolei pierwsze konkursy z programu FENG zamierza ogłosić w lutym 2023 r.

„W ramach tych konkursów firmy będą mogły uzyskać dofinansowanie na zakup lub realizację prac B+R, wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych, rozwój kompetencji pracowników przedsiębiorcy, cyfryzację i wprowadzanie zielonych rozwiązań technologicznych” – dodano.

Jak podał resort funduszy i polityki regionalnej, pierwsze nabory z programu FERC są zaplanowane w pierwszym półroczu 2023 r. W pierwszej kolejności wystartuje konkurs na projekty przedsiębiorców telekomunikacyjnych, aby zwiększyć dostęp do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego.

Z kolei pierwsze działania finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w programie FERS będą uruchomione w pierwszym kwartale 2023 r. i będą przeznaczone na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz udzielanie pożyczek na zakładanie działalności gospodarczej.

Resort poinformował też, że według danych Komisji Europejskiej z 21 grudnia 2022 r. UE przekazała do Polski płatności w wysokości 64,3 mld euro. Przekazane Polsce fundusze stanowią prawie jedną czwartą środków oferowanych przez UE 28 państwom członkowskim i blisko 1700 euro na każdego mieszkańca Polski.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ drag/


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.