– Potrzebujemy KPO nie tylko dlatego, że dzięki temu napłyną do Polski ogromne pieniądze z dotacji i bardzo korzystnie oprocentowanych pożyczek, ale także z tego powodu, że ten program stanowi faktycznie pakiet niezbędnych naszemu krajowi reform, od cyfryzacji biznesu i administracji publicznej po transformację energetyczną. Bez nich Polska przestanie być konkurencyjna. To tym ważniejsze, że już w najbliższym czasie możemy mieć poważny problem z finansowaniem nie tylko celów rozwojowych, ale i podstawowych transferów socjalnych, jak 800 plus, trzynastki i czternastki. Jest tak, gdyż wpływy budżetu państwa z VAT są zdecydowanie niższe od planowanych. Można już mówić o nowej ogromnej luce VAT – mówi w studiu Dziennika Gazety Prawnej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie dr Sławomir Dudek z Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, główny Ekonomista Instytutu Finansów Publicznych.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.