Budżet państwa na 2023 rok to fikcja – alarmuje Forum Obywatelskiego Rozwoju. – Budżet państwa to dokument z ponad tysiącem stron, liczb, zestawień, szczegółowych wyjaśnień, ale w tym pakiecie nie ma bardzo ważnych funduszy wydatkujących środki publiczne z długu, który ciąży na społeczeństwie – mówi Sławomir Dudek.

– Jest to Fundusz Przeciwdziałania Covid-19. O ile w pewnym zakresie ten fundusz realizował zadania związane z Covidem w 2020, teraz on finansuje zadania kompletnie nie związane z Covidem, np. czeki z tektury, które premier rozdawał w trakcie kampanii wyborczej czy Regionalne Centrum Patriotyzmu. Tam jest Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, tam jest Fundusz Polski Ład – dodaje.

O jakich pieniądzach mówimy? Czym są rządowe raje wydatkowe? Więcej w rozmowie wideo


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.