Rada Dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego zatwierdziła 2 mld euro w ramach finansowania dłużnego dla Polski jako dla kraju przyjmującego uchodźców z Ukrainy. Operacja ta jest pierwszą alokacją w ramach czteromiliardowego programu pomocy EBI (4 mld euro) dla krajów członkowskich UE zmagających się z kryzysem migracyjnym wywołanym wojną. Te środki umożliwią dostęp do szybkiego finansowania infrastruktury medycznej, edukacyjnej i socjalnej oraz innych wydatków, związanych z przyjmowaniem i integracją uchodźców” – powiedziała PAP wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego prof. Teresa Czerwińska.

Finansowanie dłużne na preferencyjnych warunkach

Dodała, że EBI oferuje finansowanie długoterminowe, na preferencyjnych warunkach. Poza tym bank zdecydował się na odstępstwo od zasad dotyczących wysokości finansowania projektu.

Bank będzie mógł finansować do 100 proc. wartości projektu. To jest wyjątek od zasady stosowanej w EBI, że bank finansuje do 50 proc. wartości projektu” – powiedziała Teresa Czerwińska. „Polska korzysta, jako pierwszy kraj członkowski UE, z Pakietu Solidarnościowego EBI. Polska uzyskała 2 mld euro z pakietu o wartości 4 mld euro” – dodała.

Stwierdziła, że środki zaoferowane przez EBI stanowią realne wsparcie, mające na celu złagodzenie społeczno-ekonomicznych skutków wojny i umożliwiające instytucjom publicznym sprostanie wyzwaniom, przed jakimi stanęły wskutek wojny na Ukrainie.

Główni beneficjenci: podmioty publiczne

Będziemy oferować finansowanie za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, skąd środki zostaną przekazane do Funduszu Pomocy, utworzonego ustawą z 12 marca 2022 r. Głównymi beneficjentami Funduszu Pomocy będą głównie podmioty publiczne, czyli jednostki rządowe i samorządowe, gdyż to one głównie ponoszą ciężar przyjmowania i integracji uchodźców i stworzenia odpowiedniej infrastruktury. Jest też możliwość by inne jednostki, które będą tworzyły infrastrukturę we współpracy z jednostkami publicznymi, mogły zabiegać o to finansowanie” – powiedziała wiceprezes EBI.

Jak wyjaśniła, poza samym finansowaniem bank oferuje także usługi doradcze, w ramach platformy EMBRACE, przez którą będzie można uzyskać wsparcie związane z przygotowaniem projektów i ich kompleksową obsługą.

Finansowanie tak złożonych projektów jak te związane z infrastrukturą medyczną, socjalną czy edukacyjną, wymaga szybkiej odpowiedzi zarówno na etapie przygotowywania finansowania, ale także od strony inżynieryjnej, technicznej czy związanej z wymogami środowiskowymi. Tymczasem zwłaszcza w tym wypadku duże znaczenie ma szybkość, dlatego chcemy świadczyć usługi, które przyspieszą realizację projektów” – stwierdziła Czerwińska.

Teresa Czerwińska powiedziała, że przygotowany przez EBI Pakiet Solidarności przeznaczony jest dla krajów, które przyjmują uchodźców z Ukrainy. I choć Polska uzyskała połowę z przeznaczonego na ten cel finansowania, nie oznacza to, że nie będzie mogła uzyskać dalszych środków z tego źródła.

Polska może w przyszłości uzyskać środki po raz drugi, jako że ten instrument jest tak skonstruowany, że nie ma w nim kopert krajowych. Patrzymy wyłącznie na potrzeby. EBI jest w stanie finansować inne projekty, które uwzględniają przyjmowanie i integrację uchodźców, także samorządy same mogą aplikować o finansowanie, jeśli w ramach ich projektów uwzględnione zostały potrzeby uchodźców. Jednak Pakiet Solidarnościowy stanowi szybką odpowiedź EBI na potrzeby Polski i innych krajów, które przyjmują uchodźców z Ukrainy” – stwierdziła wiceprezes EBI.

Jak dodała, EBI niedawno podsumował swoją działalność w ubiegłym roku.

W ubiegłym roku EBI sfinansował projekty w Polsce o wartości 6,5 mld euro, co stanowi rekord pod względem finansowania, jakie udostępniliśmy Polsce. Mamy ambicję, aby w tym roku udzielić Polsce finansowania na podobną kwotę, choć trzeba pamiętać, że jako bank przed wszystkim odpowiadamy na popyt ze strony podmiotów krajowych. Jesteśmy do dyspozycji, nasza oferta obejmuje zarówno finansowanie dłużne, jak i finansowanie hybrydowe, czyli i dłużne i właścicielskie poprzez fundusze inwestycyjne. Poza tym oferujemy także usługi doradcze” – dodała Teresa Czerwińska. (PAP)

autor: Marek Siudaj


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.