Wrzesień był czwartym z rzędu miesiącem, w którym wartość eksportu towarów w przeliczeniu na złote była niższa niż w podobnym okresie ub.r. – wynika z danych opublikowanych w poniedziałek przez Narodowy Bank Polski. W porównaniu z wrześniem ub.r. zagraniczna sprzedaż zmniejszyła się o 7,2 proc., do 126,4 mld zł.

Podobna była skala spadku w całym III kw. Mimo to wymiana handlowa działała w tym czasie w kierunku wyższego produktu krajowego brutto. Powód: import spadał jeszcze szybciej. We wrześniu był o 17,4 proc. niższy niż rok wcześniej. W całym III kw. spadał tylko minimalnie wolniej.

„Duży wpływ na niższe wartości eksportu i importu w porównaniu z rokiem poprzednim mają spadki cen. Dotyczą one już nie tylko paliw i towarów zaopatrzeniowych, ale także coraz większej grupy produktów finalnych. Negatywny wpływ na wartość obrotów mają również niższe wolumeny eksportu i importu, co wynika ze spowolnienia aktywności ekonomicznej w gospodarkach będących najważniejszymi partnerami handlowymi, jak i osłabienie popytu krajowego” – napisał w komentarzu do danych NBP.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.