Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami rynku.

Komitet dąży do osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2% w dłuższym okresie. Dla wsparcia tych celów Komitet zdecydował się podnieść docelowy przedział stopy funduszy federalnych do 3-3,25% i przewiduje, że właściwe będzie stałe zwiększanie tego przedziału. Ponadto Komitet będzie kontynuował redukcję posiadanych przez siebie skarbowych papierów wartościowych oraz papierów dłużnych i zabezpieczonych hipotecznie, zgodnie z planami redukcji wielkości bilansu Rezerwy Federalnej wydanymi w maju. Komitet jest mocno zaangażowany w powrót inflacji do celu, jakim jest 2%” – czytamy w komunikacie.

(ISBnews)


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.