” W I połowie 2022 r. na głównym rynku akcji GPW największy udział w obrocie mieli inwestorzy zagraniczni. Wyniósł on 63%, o 8 pkt proc. więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. Był to najwyższy udział w pierwszym półroczu w ciągu ostatnich 10 lat. Krajowi inwestorzy indywidualni wygenerowali 18% obrotów, co stanowiło spadek o 6 pkt proc. w stosunku do poprzedniego roku. Krajowi inwestorzy instytucjonalni wygenerowali 19% obrotów, o 2 pkt proc. mniej niż w I połowie 2021 r.” – czytamy w komunikacie.

Na rynku NewConnect największy udział w obrocie w I poł. 2022 r. stanowili inwestorzy indywidualni. Wyniósł on 83%, co oznacza spadek o 5 pkt proc. r/r. Inwestorzy zagraniczni w tym samym czasie wygenerowali 6% obrotów, tyle samo co przed rokiem. Instytucje odpowiadały za 11% obrotów, o 5 pkt proc. więcej niż w tym okresie przed rokiem, wskazano także.

W I połowie 2022 r. udział krajowych inwestorów indywidualnych w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się na poziomie 35% (+1 pkt proc. r/r), a opcjami 44% (+2 pkt proc. r/r). Udział inwestorów zagranicznych wzrósł o 7 pkt proc. r/r do 36% w obrotach kontraktami i był historycznie rekordowym udziałem, zarówno w wynikach za pierwsze półrocze, jak i cały rok w ciągu ostatnich 10 lat.

„Udział inwestorów zagranicznych na opcjach nie zmienił się i utrzymał swój historycznie najwyższy odsetek w I półroczu w ciągu ostatnich lat, który wynosi 35%. Udział w obrotach kontraktami terminowymi inwestorów instytucjonalnych spadł w pierwszym półroczu tego roku do 29% (-8 pkt proc. r/r), podobnie jak na rynku opcji, gdzie spadł o 2 pkt proc. r/r i wyniósł 21% Udział inwestorów zagranicznych i indywidualnych na rynku produktów strukturyzowanych wyniósł równo po 50%” – czytamy w komunikacie.

Udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrocie obligacjami na rynku Catalyst wzrósł o 16 pkt proc. r/r do 42% w I połowie 2022 r. Udział inwestorów zagranicznych pozostał na tym samym 1% poziomie. Spadł natomiast udział inwestorów instytucjonalnych do 57% (-16 pkt proc. r/r), wskazano również.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.