„W ramach prac, które prowadzimy nad tarczą prawną w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, ale także głównie w ramach Międzyresortowego Zespołu poddajemy analizie ponad 150 zgłoszonych do tej pory propozycji, mających ułatwić życie obywatelom i przedsiębiorcom” – powiedziała Kornecka w rozmowie z ISBnews.

Dodała, że ustawa ma charakter pakietowy i obejmie kilkadziesiąt zmian w różnych dziedzin życia gospodarczego. Priorytetem dla ministerstwa było dokończenie reformy kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) z 2017 roku.

„Wówczas do systemu prawnego zostały wprowadzone takie instytucje, jak milczący tryb załatwiania sprawy czy postępowanie uproszczone. Zastosowanie w praktyce tych korzystnych dla obywateli procedur zostało jednak uzależnione od zmian w poszczególnych ustawach i właśnie teraz wykonujemy ten kolejny krok, który ma za zadanie dopełnić tę reformę KPA” – zaznaczyła.

Według założeń resortu, zmiana regulacji ma dokonywać się ewolucyjnie, etapami. Tarcza prawna została podzielona na cztery odsłony.

„Do końca marca przygotujemy gotowy projekt ustawy, stanowiący pierwszą odsłonę tarczy prawnej. Projekt będzie nosił tytuł: Ustawa o likwidowaniu barier administracyjnych i prawnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców. Złoży się na niego pięć grup zagadnień: wprowadzenie postępowania uproszczonego oraz milczącego trybu załatwiania sprawy, wprowadzenie jednoinstancyjności w niektórych postępowaniach administracyjnych, cyfryzacja i elektronizacja procedur, inne formy uproszczeń postępowań i tzw. przepisy COVID-owe, czyli przepisy pandemiczne, sprowadzające się np. do przesunięcia w czasie pewnych obowiązków regulacyjnych” – zapowiedziała Kornecka.

W projekcie mają znaleźć się m.in. przepisy zakładające, że w trybie milczącym będą mogły być zatwierdzane takie sprawy, jak zatwierdzenie biegłego rewidenta przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, czy uzyskanie uprawnień przewodnika górskiego. W postępowaniu uproszczonym z kolei możliwe będzie uzyskanie np. książeczki żeglarskiej, czy zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu.

Rozmaite formy cyfryzacji procedur mają objąć np. postępowania o przyznanie stypendium studenckich, postępowania scaleniowe, czy dotyczące funduszy inwestycyjnych. Planowane są także zmiany dotyczące procedur budowlanych, w tym m.in. wprowadzenie kar za nieterminowe wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W projekcie mają znaleźć się także zapisy, wedle których część inwestycji budowlanych dotychczas objętych zgłoszeniem realizować będzie można bez żadnej procedury, a część inwestycji realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę przejdzie w tryb zgłoszenia.

Jak podkreśliła wiceminister, część propozycji wymaga dodatkowych uzgodnień i konsultacji. Z tego też względu przesuwane są one do kolejnych odsłon tarczy prawnej.

„Cały czas te propozycje do nas wpływają. Prace nad tarczą prawną mają charakter ciągły, propozycje nieobjęte pierwszym projektem w dalszym ciągu mają szanse na realizację w ramach kolejnego pakietu. Działamy odważnie, ale z wyczuciem, uzgadniając rozwiązania z partnerami rządowymi oraz społecznymi. Mamy już sporo propozycji wytypowanych do kolejnych odsłon tarczy prawnej, będziemy pracować nad nimi w kolejnych miesiącach” – powiedziała.

MRPiT szacuje, że w II poł. kwietnia projekt powinien trafić do konsultacji.

„Chcielibyśmy, aby ustawa weszła do parlamentu już latem 2021 r.” – podsumowała wiceminister.

Kolejne odsłony tarczy prawnej planowane są w cyklach kwartalnych. Łącznie ma być ich cztery, ale jeżeli okaże się, że potrzeba upraszczania regulacji będzie nadal aktualna, prace w tym zakresie będą kontynuowane, zapewniła wiceminister.

Przygotowywaniem zmian zajmuje się Międzyresortowy Zespół ds. likwidowania barier administracyjnych i prawnych. Tryb pracy Zespołu został określony w zarządzeniu prezesa Rady Ministrów; zgodnie z nim zespół raz na 3 miesiące ma przedstawić rządowi konkretne propozycje legislacyjne, ułatwiające funkcjonowanie przedsiębiorców.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.