Analitycy banku inwestycyjnego Goldman Sachs są zdania, że czwartkowa decyzja Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) o podniesieniu stóp procentowych o 75 pb stanowi jastrzębi komunikat dotyczący perspektyw polityki monetarnej i jest to sygnał przyspieszenia procesu normalizacji. W komunikacie przypomniano słowa prezeski EBC, Christine Lagarde, która podkreśliła, że stopy procentowe „pozostają znacznie poniżej” poziomów mogących zapewnić powrót inflacji do poziomu 2 proc. Szefowa EBC zapowiedziała, że „w ciągu kilku następnych posiedzeń” podwyżki będą odpowiednie, aby spowolnić popyt i uniknąć utrzymującej się presji oczekiwań inflacyjnych.

Eksperci Goldman Sachs zwrócili uwagę, że warunki ekonomiczne wskazują na „szybkie zacieśnienie (polityki monetarnej – PAP) na nadchodzących posiedzeniach”. „Po pierwsze, obraz inflacji uległ dalszemu pogorszeniu, a kluczowe wskaźniki dotyczące inflacji prawdopodobnie wzrosną jeszcze bardziej w nadchodzących miesiącach. Po drugie, dalej wzrosła presja inflacji bazowej, w tym wzrost płac i oczekiwania inflacyjne” – wymienili.

„Spodziewamy się, że inne banki centralne będą kontynuować szybkie zacieśnianie polityki” – dodali. Przypomnieli, że spodziewają się ze strony Fed kolejnej podwyżki we wrześniu o 75 pb.

Mając to na uwadze, Goldman Sachs podniósł swoje prognozy dotyczące dalszych podwyżek stóp procentowych w strefie euro. Według analityków podwyżki w październiku, grudniu i lutym wyniosą odpowiednio 75 pb (wobec 50 pb w poprzedniej prognozie), 50 pb (wcześniej 25 pb) i 25 pb (bez zmian). (PAP)

autorka: Ewa Nehring


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.