Wzrost gospodarczy w I kw. okazał się nieznacznie lepszy od obniżanych w ostatnim czasie, po słabych danych z przemysłu, prognoz analityków. Główny Urząd Statystyczny podał, że produkt krajowy brutto w pierwszym trzech miesiącach tego roku był o 1,9 proc. wyższy niż rok wcześniej. Oczekiwano wyniku w granicach 1,7–1,8 proc. Pierwszy szacunek GUS nie zawiera informacji o strukturze wzrostu – jaki wpływ miały na niego konsumpcja czy inwestycje.

Na bazie wcześniejszych danych miesięcznych dotyczących sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej oraz produkcji budowlano-montażowej można wnioskować, iż wyraźnie przyspieszyła konsumpcja gospodarstw domowych oraz wyhamowały inwestycje. Ponadto najprawdopodobniej wciąż ujemny, choć znacznie mniejszy niż w poprzednich kwartałach, wkład we wzrost PKB miały w tym okresie zapasy. Ujemny był też prawdopodobnie wkład eksportu netto we wzrost PKB – ocenia Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

Jej zdaniem popyt konsumpcyjny, który w końcówce ubiegłego roku był w stagnacji, teraz zanotował ponad 2-proc. wzrost. Mniej niż 2 proc. wyniósł natomiast wzrost inwestycji.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.