Giełda Papierów Wartościowych poinformowała, że Towarowa Giełda Energii (TGE) i Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT) chcą wspierać rozwój rynków giełdowych na Ukrainie i zacieśniać współpracę z tamtejszymi partnerami.

„Służyć temu będzie m.in. podpisane w minionym tygodniu memorandum z Ukraińską Giełdą Energii (Ukrainian Energu Exchange, UEEX)” – przekazano.

Podpisane porozumienie zakłada m.in. wejście przedstawiciela TGE w skład rady doradczej UEEX oraz utworzenie dwóch zespołów, których zadaniem ma być wypracowywanie rekomendacji w zakresie rozwoju oferty produktowej oraz uruchomienia usług rozliczeniowych w Ukrainie. Cytowany w komunikacie GPW wiceprezes zarządu IRGiT Łukasz Goliszewski zapowiedział, że powołany zostanie wspólny zespół roboczy, którego celem będzie analizowanie kilku różnych wariantów, w ramach których Izba mogłaby się zaangażować w biznes na Ukrainie”.

Jak wskazał, rozważane jest przede wszystkim zaangażowanie kapitałowe Izby i wspólne tworzenie spółki na Ukrainie, która odpowiadałaby za rozliczanie ukraińskiego rynku. „Analizujemy również wariant polegający na outsourcingu usług do giełdy ukraińskiej” – powiedział.

Cytowany prezes zarządu GPW Marek Dietl zauważył, że od początku wojny Grupa Kapitałowa GPW wspiera Ukrainę w wymiarze humanitarnym, ale też instytucjonalnym.

„Podpisaliśmy porozumienie z Narodową Komisją Papierów Wartościowych i Giełd Ukrainy oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, którego celem jest rewitalizacja ukraińskiego rynku kapitałowego. Postanowiliśmy również zająć się rynkiem towarowym – jest to drugi filar Grupy Kapitałowej GPW” – stwierdził.

Jak ocenił cytowany w komunikacie prezes zarządu TGE Piotr Zawistowski, współpraca z Ukrainą „jest wielką szansą”. „Jest to olbrzymi rynek i przewidując zakończenie konfliktu na Ukrainie, będziemy mogli się z nim połączyć oraz zacieśniać współpracę” – stwierdził.

Strona ukraińska – wskazała GPW – wiąże z porozumieniem ze stroną polską „duże nadzieje”.

„Strategiczna współpraca naszych giełd energii przyniesie korzyści obu krajom a nam, po stronie ukraińskiej, pozwoli iść pewniejszym krokiem w stronę integracji z Unią Europejską korzystając z doświadczeń naszych polskich kolegów” – podkreślił cytowany w komunikacie przewodniczący rady UEEX Oleksii Dubovskyi.

Giełda Papierów Wartościowych – zgodnie z informacjami na stronie gpw.pl – to największa giełda instrumentów finansowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku wyniosła w 2022 r. 293,1 mld zł, a łączna kapitalizacja spółek krajowych i zagranicznych 1 114 mld zł. (PAP)

autor: Adrian Reszczyński

ra/ drag/


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.