„Niektórzy kredytodawcy wskazują, że rozważają pójście śladem ING Banku Śląskiego. To oznaczałoby, że do czasu wprowadzenia WIRON z oferty zniknęłyby hipoteki o zmiennym oprocentowaniu oparte na WIBOR. W takim scenariuszu klientom przez około pół roku do wyboru zostałyby jedynie kredyty mieszkaniowe o stałej stopie. Niektóre banki jednak przyznają, że obawiają się takiego rozwiązania” – czytamy w artykule.

Portal przypomina, że na początku września Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej (KS NGR) ds. wskaźników wybrał indeks WIRON (wtedy jeszcze funkcjonujący pod nazwą WIRD) jako alternatywny wskaźnik referencyjny stopy procentowej, który docelowo ma zastąpić WIBOR i stać się wskaźnikiem kluczowym.

„Z płynących niedawno nieoficjalnych informacji wynikało, że jako pierwsze hipoteki ze stawką WIRON wprowadzić mogą banki państwowe, czyli głównie PKO BP i Pekao. Jednak klienci nie powinni oczekiwać, że stanie się to już np. w styczniu czy lutym. Raczej to kwestia okolic półrocza” – napisano w portalu.

Przedstawiciele PKO BP na pytania Business Insider Polska odpowiedzieli, że bank będzie gotowy do terminów wyznaczonych przez harmonogram mapy drogowej.

„Ofertę produktów opartych o nową stawkę rozpoczniemy stopniowo. Zakładamy, że pierwsze pilotażowe produkty będą możliwe do zaoferowania w II półroczu 2023 r., na początku najprawdopodobniej klientom korporacyjnym” – powiedziała Małgorzata Witkowska z biura prasowego PKO BP.

„Bank nie stwierdził jednoznacznie, czy w okresie przejściowym, zanim pojawią się hipoteki z WIRON-em, usunie z oferty kredyty z WIBOR, co oznaczałoby oferowanie w tym okresie hipotek tylko na stałą stopę. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że taki ruch rozważają co najmniej trzej czołowi kredytodawcy” – czytamy dalej.

„Udostępnienie produktów opartych na WIRON odbędzie się przy wycofaniu oferty opartej na WIBOR – powiedziała Witkowska.

Pekao poinformowało portal, że odpowiednie zespoły w banku pracują nad przygotowaniem zarówno nowej oferty produktowej, jak i rozwiązań technologicznych, aby oferowanie klientom poszczególnych produktów finansowych w złotych było możliwe jak najszybciej i zgodnie z założeniami wdrożenia nowego wskaźnika stopy procentowej WIRON oraz przyjętej w tym zakresie mapy drogowej na lata 2023-2024.

„Santander Bank Polska odpowiedział, że nie podjął jeszcze decyzji co do tego, kiedy wprowadzi hipoteki ze stawką WIRON. Zadeklarował, że prowadzi prace w tym zakresie zgodnie z harmonogramem mapy drogowej, co oznacza, że kredyty mieszkaniowe z nową stawką udostępni na przestrzeni 2023 r.” – napisał dalej Business Insider.

Biuro prasowe BNP Paribas stwierdziło, że bank czynnie uczestniczy w pracach NGR.

„Trwają prace przygotowawcze, które powinny zająć od kilku do kilkunastu miesięcy, bo dopiero co ogłoszoną stawkę należy wdrożyć od strony produktowej, prawnej, operacyjnej itd. Przy czym należy zauważyć, że w tym momencie nie istnieje nawet aktywny rynek zabezpieczeń. W Banku BNP Paribas intensywnie pracujemy nad rekomendacją używania w ofercie kredytowej wskaźnika WIRON w różnych jego wariacjach. Wdrożenie jest planowane w 2023 r. Obecnie bank oferuje kredyty ze zmiennym oprocentowaniem i nie zawiesza ich dostępności” – wskazali przedstawiciele polsko-francuskiego banku, cytowani przez portal.

Biuro prasowe mBanku odpowiedziało, że kierownictwo nie ustaliło jeszcze daty wprowadzenia hipotek z WIRON-em ani strategii w sprzedaży hipotek do tego czasu. Prace w tym zakresie w mBanku trwają.

Sprawę wciąż analizuje także Credit Agricole.

„Jeśli chodzi o wskaźnik WIRON, temat jest wielowątkowy i analizujemy go, pracujemy nad różnymi scenariuszami. Może bliżej końca roku będziemy w stanie powiedzieć coś więcej” – powiedziała menadżer zespołu kredytów hipotecznych w Credit Agricole Mariola Willmann, cytowana przez Business Insider Polska.

Przedstawiciele biura prasowego Alior Banku odpowiedzieli, że w kwestii zastąpienia stawek WIBOR przez WIRON bank będzie poruszać się zgodnie z harmonogramem mapy drogowej. Przypomniano, że zgodnie z tym planem całkowite zaprzestanie opracowywania i publikacji wskaźników WIBOR jest planowane w 2025 r.

„Bank Ochrony Środowiska przyznaje, że jednym z rozważanych przez bank scenariuszy jest oferowanie kredytów hipotecznych wyłącznie z częściowo stałą stopą procentową (pięć lat) do czasu wdrożenia oferty opartej o wskaźnik WIRON. Kiedy zaoferuje hipoteki z WIRON-em? Jasnej odpowiedzi jeszcze nie ma, bank pracuje nad wdrożeniem tej stawki do oferty kredytu hipotecznego dla nowych klientów z oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIRON działając zgodnie z rekomendacją i mapą drogową przygotowaną przez NGR” – czytamy też w artykule.

„Data wdrożenia oferty będzie uzależniona od gotowości rozwiązań systemowych banku i przewidujemy, że zmiana nastąpi nie wcześniej niż w połowie 2023 r.” – wskazali eksperci BOŚ.

Portal wskazuje, że obecnie stawki WIRON 3M wynoszą około 6,3%, czyli są wyraźnie niższe (o 0,85 pkt proc.) niż notowania WIBOR 3M (7,15%).

„Czy to oznacza, że zaciągając w połowie przyszłego roku nowy kredyt mieszkaniowy o zmiennym oprocentowaniu ze stawką WIRON będziemy mieć tańszy kredyt? Niekoniecznie. Najprawdopodobniej obie stawki mogą zbliżyć się do siebie (efekt różnego sposobu ich wyliczania, WIRON z opóźnieniem reaguje na podwyżki stóp NBP), ale nawet gdyby różnica pozostała, to banki mogłyby sobie ją zrekompensować, podnosząc marżę” – napisał Business Insider.

„Choć trzeba przyznać, że obniżony popyt na hipoteki, spowodowany skokowym wzrostem stóp i zaostrzeniem regulacji (co mocno obniżyło zdolność kredytową klientów), i wysoka konkurencja wśród banków mogą utrudnić pełne zneutralizowanie efektu niższej stawki bazowej za pomocą podwyżki marży” – czytamy dalej.

Średnia marża kredytów mieszkaniowych udzielanych w Polsce w III kwartale 2022 r. wynosiła 2 pkt proc., czyli była o 0,23 pkt proc. wyższa niż rok wcześniej, wynika z przypomnianych przez portal danych AMRON SARFiN. Średnie oprocentowanie nowego kredytu w tym czasie wynosiło 9,2%, tzn. o 6,75 pkt proc. (efekt wzrostu stóp procentowych) więcej niż przed rokiem.

Zgodnie z tzw. mapą drogową, opracowaną przez KS NGR, stawki WIRON wejdą najpierw do nowych umów i pierwsze kredyty z nimi mają być oferowane od początku 2023 r. równolegle z dotychczasowymi kredytami opartymi na WIBOR. Nowa stawka ma być także dostępna w produktach, w tym kredytowych, dla przedsiębiorstw. W 2024 r. mają być oferowane kredyty już tylko ze wskaźnikiem WIRON. W przypadku istniejących już umów zamiana wskaźników WIBOR na WIRON ma nastąpić prawdopodobnie w 2024 r. Pod koniec 2023 r. ma zostać wyznaczony tzw. spread korygujący, który będzie doliczany w przypadku zamiany stawek w istniejących umowach z WIBOR. W tym tekście pokazujemy, czy zamiana na WIRON w hipotekach zawierających WIBOR przyniosłaby kredytobiorcom niższe raty.

(ISBnews)


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.