Inflacja konsumencka spada szybciej od oczekiwań Narodowego Banku Polskiego (NBP), co spowoduje, że szybciej niż zakładano nastąpią obniżki stóp procentowych – po wakacjach „Rada będzie poważnie rozpatrywała obniżenie stóp procentowych”, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Ireneusz Dąbrowski. Ocenił, że inflacja CPI najprawdopodobniej po wakacjach osiągnie poziom jednocyfrowy i weszła w „stromy trend” spadkowy.

„Jest duże prawdopodobieństwo, że po wakacjach inflacja CPI będzie jednocyfrowa. W związku z tym po wakacjach, myślę, że Rada będzie poważnie rozpatrywała obniżenie stóp procentowych” – powiedział Dąbrowski w telewizji Polsat News.

„Inflacja spada bardzo szybko, o wiele szybciej, niż przewidywaliśmy i to będzie miało takie skutki, że o wiele szybciej niż przewidywaliśmy będziemy pewnie też obniżać stopy procentowe” – podkreślił.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał w piątek, że inflacja konsumencka wyniosła 14,7% w ujęciu rocznym w kwietniu 2023 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,7% w kwietniu. Konsensus rynkowy oczekiwał CPI na poziomie 15% r/r w kwietniu br. i 0,9% m/m.

„Spadek, należy zaznaczyć [inflacji CPI w kwietniu br.] jest silniejszy od oczekiwań, czyli inflacja spada szybciej niż przewidujemy. W wielu obszarach ten spadek inflacji jest odczuwalny, np. paliwo realnie spadło w stosunku do poprzedniego roku niewiele o 0,1%, ale widzimy również, że ceny niektórych produktów spadają” – powiedział Dąbrowski.

Członek Rady ocenił, że bardzo szybko spadają również oczekiwania inflacyjne.

Wskazał, że scenariusz projekcji marcowej jest „nawet pesymistyczny, w określonych sytuacjach może być nawet lepiej, gdyż znacząco spada inflacja niż przewidywaliśmy, w zasadzie o ok. 4 pkt proc. w ciągu dwóch miesięcy”.

Według niego, przy obecnych odczytach inflacji trend stał się bardziej stromy, szybki i „prawdopodobieństwo podnoszenia stóp procentowych jest w tej chwili zbliżone do zera”.

„Jeżeli procesy zachowają się to raczej Rada po wakacjach będzie rozważała obniżanie stóp procentowych, ale jest to decyzja kolegialna” – podsumował Dąbrowski.

Według Narodowego Banku Polskiego (NBP) inflacja konsumencka wyniesie – według centralnej ścieżki marcowej projekcji inflacyjnej – 11,9% w 2023 r., 5,7% w 2024 r. i 3,5% w 2025 r. (wobec odpowiednio: 13,1%, 5,9% i 3,5% dla tych lat w projekcji listopadowej). Inflacja CPI dopiero pod koniec horyzontu projekcji (obejmującego lata 2023-2025) powróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP określonego jako 2,5% +/- 1 pkt proc.

RPP podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. do września 2022 r. (z poziomu 0,1% do 6,75% w przypadku głównej stopy referencyjnej). W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

(ISBnews)


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.