W tym tygodniu rząd przyjął dwa projekty ustaw istotne z punktu widzenia sytuacji finansów publicznych. O jednym jest głośno, o drugim nieco ciszej. Pierwszy dotyczy podwyższenia świadczenia wychowawczego do 800 zł od początku kolejnego roku. Drugi, znacznie bardziej hermetyczny, to korekta ustawy o finansach publicznych. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany dopiero wczoraj, już po przyjęciu przez rząd.

800 plus zwiększa obciążenia budżetowe o 24 mld zł rocznie, więc łącznie podbija wydatki na ten cel do ponad 60 mld zł, czyli ok. 2 proc. PKB. Drugi dokument wprowadza zmiany w stabilizującej regule wydatkowej, które mają dać swobodę w przygotowaniu budżetu na 2024 r. także po to, by udźwignąć zwiększone wydatki. Mówimy tu o korekcie rzędu ok. pięciu procent PKB, a więc potężnej, która będzie miała wpływ zarówno na deficyt, jak i na dług.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.