Wszystko przez kombinację przepisów i wysokiej inflacji. Ustawa, która przewiduje wzrost wydatków na zdrowie w relacji do produktu krajowego brutto do 7 proc., zakłada, że ścieżka ich podwyższania opiera się na procencie PKB, ale tym sprzed dwóch lat. Dla wyliczeń na obecny rok liczy się więc 2020 r. W efekcie choć ustawowe kryterium wydania na zdrowie 5,75 proc. zostanie w tym roku spełnione, to faktycznie wydatki na ochronę zdrowia będą na poziomie 4,94 proc. tegorocznego PKB, tj. o 0,81 pkt proc. poniżej wskaźnika wpisanego do ustawy. A to najniżej od 2019 r.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.