Najwięcej do powiedzenia w PKO ma Skarb Państwa, posiadacz niemal 30 proc. akcji. Powołanie Dudy miało miejsce dwa dni po zmianach w radzie nadzorczej banku, które umocniły pozycję resortu aktywów. Szefem rady od czerwca ub.r. jest Maciej Łopiński, współpracownik prezydentów Lecha Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy, przed przyjściem do PKO – przewodniczący rady nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń.

Iwona Duda przyszła do PKO BP z kontrolowanego przez PZU Alior Banku. Ma ponaddwudziestoletnie doświadczenie na rynku finansowym. W latach 2006-2008 była wice przewodniczącą Komisji Nadzoru Finansowego, a wcześniej rządowym pełnomocnikiem do spraw powołania Urzędu KNF, który utworzono w wyniku połączenia nadzoru ubezpieczeniowo-emerytalnego i kapitałowego (nadzór bankowy doszedł później).


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.