Jak nam się udało ustalić, szef rządu, na wniosek przewodniczącego KNF, podpisał powołanie w czwartek. Marcin Mikołajczyk będzie w Urzędzie KNF odpowiadał za nadzór nad pionem bankowym.

– To awans wewnętrzny w strukturach KNF. Mikołajczyk przepracował w nadzorze finansowym całe życie zawodowe – mówi nasz informator znający szczegóły sprawy.

Pracę zaczynał w 2001 r. jeszcze w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego. Po jego likwidacji i powstaniu KNF, Mikołajczyk dalej zajmował się sektorem bankowym, głównie podmiotów komercyjnych, w Komisji.

Od 2009 r. pracował na kierowniczych stanowiskach w Urzędzie w obszarze nadzoru bankowego, analizy i oceny sytuacji ekonomicznej sektora bankowego.

Od 2017 r. był zastępcą dyrektora Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej.

– Przez lata był zaangażowany w kluczowe projekty nadzoru dotyczące sektora bankowego w Polsce. Do tego był wysyłany przez Urząd jako przedstawiciel do licznych gremiów w Polsce i za granicą, które zajmują się regulacjami czy analizami dotyczącymi bankowości – podkreśla nasz rozmówca.

Mikołajczyk jest też związany ze światem akademickim. Jest absolwentem finansów i bankowości w Szkole Głównej Handlowej. Posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych i wykłada w Instytucie Bankowości SGH.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.