To o 1,7 proc. mniej niż w poprzednich trzech miesiącach (II kw. na ogół jest pod tym względem słabszy niż początek roku), ale równocześnie o 13,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub.r. Oznacza to, że w ujęciu realnym płace wzrosły o 0,6 proc. Była to pierwsza zwyżka od półtora roku.

Wcześniej GUS podawał dane na temat wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Dotyczą one osób zatrudnionych w firmach niefinansowych z co najmniej 10 pracownikami. W skali całej gospodarki jest to 6,8 mln osób. Kategoria „pracujący w gospodarce narodowej” obejmuje prawie 10 mln osób.

W sektorze przedsiębiorstw przeciętna płaca w II kw. wynosiła 7365,35 zł. Była o 12,2 proc. wyższa niż rok wcześniej. Wskazuje to, że średnie wynagrodzenie w firmach w ujęciu realnym zmniejszyło się o 0,8 proc. Spadek siły nabywczej wynagrodzeń w tej grupie trwał od II kw. ub.r. Tu jednak dysponujemy również danymi miesięcznymi. W czerwcu pierwszy raz od 10 miesięcy średnia płaca w ujęciu realnym była wyższa niż rok wcześniej.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.