Janczyk to postać znana. W pierwszych latach obecnych rządów PiS pełnił funkcję wiceministra finansów. Wśród swoich osiągnięć z tego czasu wymieniał „usystematyzowanie przepisów dotyczących rynku hazardowego w Polsce”, przyjęcie ustaw o biegłych rewidentach i o podatku handlowym. Mniej było dotąd wiadomo o Ostrowskiej. Posłów interesowały jej związki ze środowiskiem spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Ekonomistka współpracuje ze Spółdzielczym Instytutem Naukowym założonym przez Grzegorza Biereckiego, twórcę systemu SKOK, obecnie senatora. Jest też członkiem rad nadzorczych dwóch spółek ubezpieczeniowych powiązanych z systemem spółdzielczych kas.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.