Co do tego, że ta regulacja jest konieczna, panuje zgoda. Mimo to od lat nie udaje się przyjąć odpowiednich przepisów. Rzecznik praw obywatelskich jest jedną z instytucji, które od dawna domagają się zmiany ustawy – Prawo dewizowe (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 309 ze zm.). Z odpowiedzi resortu finansów, jaką otrzymał po swojej kolejnej interwencji, wynika, że prace trwają, a w IV kw. tego roku projekt ustawy powinien trafić do Sejmu.

Najważniejsze jest w nim objęcie nadzorem działalności kantorów internetowych. Ministerstwo Finansów uważa, że rynek wymiany walut powinien być obsługiwany przez podmioty regulowane. Z wyjaśnień resortu wynika, że trwające już kilka lat prace na nowymi przepisami blokuje brak porozumienia co do tego, kto miałby sprawować nadzór nad kantorami internetowymi.

Prace nad projektem rozpoczął jeszcze poprzedni rząd. Zapowiedziano go w grudniu 2022 r., ale ostatecznie nie trafił do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.