Jak podano w środowym komunikacie Biura Rzecznika Finansowego, instytucja ta monitoruje działania banków w związku z wejściem w życie ustawy wprowadzającej „wakacje kredytowe”. Analizowane są informacje uzyskane od klientów, dotyczące możliwych trudności z uzyskaniem zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego.

„Biuro Rzecznika Finansowego od dnia 28.07.2022 zarejestrowało blisko 600 spraw zgłoszonych przez klientów, w których wskazywano m.in. na potencjalne działania Banków, które można traktować jako sprzeczne z przedmiotową ustawą. Należy podkreślić, iż w chwili obecnej Rzecznik Finansowy nie posiada dostatecznych danych pozwalających na pełną oceną działań banków w tych sprawach, gdyż ewentualne wnioski do Rzecznika w sprawie odmowy udzielenia +wakacji kredytowych+ najprawdopodobniej wpłyną do Biura Rzecznika Finansowego dopiero po wyczerpaniu przez klientów procedury reklamacyjnej w danym banku” – stwierdzono w komunikacie.

Dodano w nim, że Rzecznik Finansowy poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o możliwych nieprawidłowościach banków-kredytodawców w związku z realizacją obowiązków nałożonych na te podmioty. Stwierdzono, że RF „zwrócił się o zbadanie sprawy przez Prezesa UOKiK, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dostrzeżone dzięki informacjom od klientów praktyki 13 banków, które mogą być odczytywane jako niezgodne przede wszystkim z treścią art. 73 ustawy.”

„W celu ułatwienia Klientom realizacji ich nowych uprawnień, w Biurze Rzecznika Finansowego została m.in. uruchomiona dedykowana infolinia, poprzez którą każdy zainteresowany może zgłosić problem z realizacją przez banki wniosków o +wakacje kredytowe+. Przygotowany został również poradnik w sprawie wakacji kredytowych oraz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, który pomaga klientom uzyskać odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące tych obszarów” – czytamy w komunikacie. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ wkr/


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.