2022-04-29 13:06

publikacja
2022-04-29 13:06

KNF: Kluczowym elementem działań naprawczych Getinu pozostaje poprawa sytuacji kapitałowej
KNF: Kluczowym elementem działań naprawczych Getinu pozostaje poprawa sytuacji kapitałowej
fot. Marcin Smolinski / / Shutterstock

Kluczowym elementem działań naprawczych Getin Noble Banku pozostaje poprawa sytuacji kapitałowej, a ta zależy jednak przede wszystkim od decyzji głównego akcjonariusza w zakresie dokapitalizowania banku – poinformowało w piątek PAP Biznes biuro prasowe KNF.

„Zarząd Getin Noble Bank SA podejmuje zróżnicowane działania naprawcze, a kluczowym ich elementem z perspektywy nadzoru pozostaje poprawa sytuacji kapitałowej. Zależy ona jednak przede wszystkim od decyzji głównego akcjonariusza w zakresie dokapitalizowania Banku. Zarząd Banku posiada istotne doświadczenie praktyczne i można założyć, że jest w stanie wykorzystać je w procesie poprawy sytuacji Banku” – poinformowało PAP Biznes biuro prasowe KNF.

Getin Noble Bank podał w piątek, że w kwietniu złożył do KNF nowy plan naprawy zawierający pakiet działań zmierzających do odbudowy wskaźników kapitałowych banku do 2027 roku. Bank ocenia, że jego całkowita luka kapitałowa wynosi 4,5 mld zł i liczy, że dzięki wzrostowi stóp procentowych jego zyski będą znaczące i uwolni część kapitału dzięki transakcjom sekurytyzacyjnym.

Po zmianie sytuacji na rynku bank będzie się rozglądał za możliwością dokapitalizowania z zewnątrz.

Pod koniec grudnia 2021 roku Komisja Nadzoru Finansowego wezwała Getin Noble Bank do przedstawienia w ciągu 4 miesięcy nowego planu naprawy banku i zdecydowała o ustanowieniu w Getinie kuratora, którym został Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Getin zapowiadał, że planuje złożyć nowy plan naprawy, który będzie odzwierciedlał jego obecną sytuację finansową oraz nowy kontekst makroekonomiczny.

W 2021 roku strata netto grupy Getin Noble Banku wyniosła 1,07 mld zł, a jego głównym determinantem było dotworzenie rezerwy na ryzyko prawne portfela kredytów indeksowanych do walut obcych w wysokości 882 mln zł.

W związku z istotnym wpływem zdarzeń jednorazowych, w tym zwiększeniem rezerwy na ryzyko prawne portfela CHF oraz spadkiem wyceny posiadanych przez bank papierów skarbowych na koniec I kwartału 2022 roku skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy TCR wyniósł 1,27 proc., a współczynniki CET1/T1 0,51 proc. i był poniżej wymogów regulacyjnych. (PAP Biznes)

seb/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.