Jak poinformowała Komisja, w poniedziałek odbyło się pierwsze spotkanie nowo powołanej grupy roboczej, która ma wprowadzić dla bankowych portfeli kredytów mieszkaniowych nowy wymóg nadzorczy – Wskaźnik Finansowania Długoterminowego (WFD). „Zespół roboczy ma charakter konsultacyjny, będzie doradzał UKNF przy opracowaniu docelowego kształtu wskaźnika WFD” – wskazano w komunikacie.

Zwrócono uwagę, że kwestia kredytów mieszkaniowych, z racji ich znaczenia społecznego oraz pozycji w strukturze bankowych aktywów, wymaga wypracowania rozwiązań, które pozwolą polskiemu sektorowi bankowemu w jak najlepszy sposób ukształtować strukturę aktywów i pasywów oraz w efekcie zapewnić optymalne rozwiązania klientom banków.

Dlatego – jak wyjaśniono – w ramach dialogu UKNF zamierza wypracować docelową koncepcję długoterminowego finansowania kredytów hipotecznych obejmującą między innymi: zdefiniowanie docelowego kształtu Wskaźnika Finansowania Długoterminowego, a także określenie działań w zakresie wzmocnienia rynku listów zastawnych w Polsce.

„Aktualnie dobra sytuacja banków pozwala przeprowadzić reformę i wprowadzić WFD, co nie tylko wzmocni jakość zarządzania ryzykiem poprzez ograniczenie ryzyka płynności i ryzyka stopy procentowej, ale będzie również szansą na rozwój krajowego rynku papierów dłużnych i zatrzymanie oszczędności krajowych” – wskazano.

KNF dodała, że powołana grupa robocza, będzie służyć „optymalnemu skalibrowaniu” wskaźnika WFD, uwzględniając aktywny udział wszystkich interesariuszy. Zgodnie z planem, prace będą odbywały się równolegle na trzech płaszczyznach tematycznych: konstrukcji i kalibracji WFD; działań w zakresie wzmocnienia rynku instytucjonalnych listów zastawnych w Polsce; działań w zakresie wzmocnienia rynku listów zastawnych w Polsce. (PAP)

autorka: Ewa Wesołowska

ewes/ mick/


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.