„Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 26 sierpnia 2021 r. jednogłośnie zdecydowała o ustanowieniu z dniem 30 sierpnia 2021 r. kuratora w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie (…) oraz powierzyła pełnienie tej funkcji Edycie Marii Glajcar” – poinformował Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w piątkowym komunikacie.

Jak wyjaśnił UKNF, powodem ustanowienia kuratora jest poprawa sytuacji Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie. Kurator ma także zapewnić efektywny przepływ informacji między BSR a Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz stworzyć możliwość bieżącego monitorowania podejmowanych w tym banku działań.

Nadzór przypomniał, że kurator ustanowiony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie nie jest organem banku, a jego działalność nie ogranicza uprawnień organów statutowych. Kurator może brać udział we wszystkich posiedzeniach organów banku.

„Ustanowienie kuratora pozostanie bez wpływu na świadczenie przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie usług na rzecz jego klientów” – napisano w komunikacie UKNF.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.