Dodano, że nastąpił wzrost poziomu ekspozycji na ryzyko operacyjne oraz spadek poziomu ekspozycji na ryzyko kredytowe. Nastąpił też spadek funduszy własnych sektora bankowego o 1,2 mld zł.

Z danych KNF wynika, że wynik finansowy netto sektora bankowego na koniec kwietnia 2023 r. wyniósł 13,0 mld zł i był wyższy o 3,9 mld zł od wyniku osiągniętego na koniec kwietnia 2022 r.

Z kolei łączna strata wykazana przez banki komercyjne na koniec kwietnia 2023 r. wyniosła 328 mln zł. Aktywa tych banków stanowiły ok. 0,5 proc. udziału w aktywach sektora (banki komercyjne i spółdzielcze). Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 13,5 mld zł.

KNF podała też, że portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych w kwietniu 2023 r. obniżył się o 1,0 mld zł, do poziomu 458,9 mld zł. Portfel kredytów mieszkaniowych złotowych brutto dla gospodarstw domowych w kwietniu wzrósł o 0,8 mld zł i wyniósł 389,3 mld zł.

Z danych komisji wynika, że udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec kwietnia br. wynosił 84,8 proc., a portfel kredytów mieszkaniowych walutowych brutto dla gospodarstw domowych zmniejszył się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 2,4 proc., do poziomu 69,5 mld zł.

Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto w kwietniu br. wzrósł wobec poprzedniego miesiąca o 0,7 mld zł, do poziomu 182,7 mld zł.

Podano też, że portfel brutto kredytów operacyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w kwietniu 2023 r. wzrósł o 0,9 mld zł, do 180,9 mld zł, a portfel brutto kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w kwietniu br. wzrósł o 1,1 mld zł, osiągając 155,6 mld zł.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ pad/


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.