Wynik miesięczny w czerwcu 2021 r. sięgnął 0,3 mld zł i był niższy o 1,2 mld zł od wyniku z maja br., kiedy to banki uzyskały 1,5 mld zł – poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego w poniedziałek.

Z opublikowanych na stronach KNF danych wynika, że na koniec czerwca 2021 r. 29 banków (7 komercyjnych i 22 spółdzielczych) wykazało łączną stratę w wysokości 661,0 mln zł. Banki te miały ok. 8 proc. udziału w aktywach sektora – ich udział w należnościach od sektora niefinansowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych wynosił 12,4 proc. całego portfela należności, a w depozytach sektora niefinansowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych – 9,6 proc.

„Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 6 996,6 mln zł” – podano na stronach KNF.

Z danych nadzoru wynika, że wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w czerwcu br. zwiększył się o 1,2 mld zł (tj. o 0,1 proc. m/m). Wolumen należności od przedsiębiorstw niefinansowych zmniejszyły się o 3,5 mld zł (tj. o -0,9 proc. m/m), do 370,1 mld zł, z kolei należności od gospodarstw domowych wzrosły o 4,6 mld zł (tj. o 0,6 proc. m/m), do 777,9 mld zł.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.