Tyle że zeszłoroczny kwiecień był miesiącem pełnego lockdownu. Bardziej reprezentatywne są dane za I kw. Wpłacone składki były wyższe o 3 mld zł niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

– Sytuacja finansowa FUS w I kw. br. wyglądała stabilnie, mimo trwającej epidemii i związanej z tym trudnej sytuacji w wielu branżach gospodarki – mówi DGP Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ważnym wskaźnikiem pokazującym bieżącą sytuację FUS jest jego „wydolność”: na ile wydatki są pokrywane z bieżących składek. Obecnie to prawie 80 proc., a to oznacza powrót do poziomu sprzed pandemii. W zeszłym roku wydolność spadła okresowo poniżej 75 proc.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.