Piotr Skoczek, wyznaczony przez Radę Nadzorczą KBS do czasowego pełnienia funkcji p.o. Prezesa Zarządu, podkreśla: „Bank jest w dobrej, stabilnej sytuacji. Przed nami wiele wyzwań, w tym związanych z poprawą i rozszerzeniem akcji kredytowej oraz intensyfikacją procesów windykacyjnych„. Piotr Skoczek, jako tymczasowy Prezes, przekazuje, że priorytetami są dalszy rozwój i optymalizacja operacji bankowych.

Były prezes Tomasz Styczyński, który złożył rezygnację z końcem października z przyczyn osobistych, w swym oświadczeniu wyraził satysfakcję z dotychczasowych osiągnięć: „Konsekwencją dobrej współpracy Zarządu i Rady Nadzorczej są rekordowe zyski osiągane przez Bank od początku mojej kadencji. Jestem przekonany, że pozostawiam Bank w bardzo dobrej sytuacji finansowej i organizacyjnej. Ufam, że dobre kierunki będą kontynuowane„.

Nowy model biznesowy, który KBS przyjął, przyniósł w 2022 roku rekordowy zysk netto blisko 73 mln złotych. W pierwszym półroczu 2023 roku zysk netto przekroczył 50 mln zł, co stanowi wzrost o 59% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Krakowski Bank Spółdzielczy, będący największym niezrzeszonym bankiem spółdzielczym w Polsce, z sukcesem realizuje strategię transformacji. Właścicielami Banku jest ponad 34 tysiące spółdzielców, co podkreśla jego silne korzenie społecznościowe i solidną bazę kapitałową.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.