– Obniżka stóp procentowych, tak duża, była zaskoczeniem. W efekcie dla rynku był to czas na refleksje – co to oznacza i jakie mogą być konsekwencje. Z tego powodu spadek kursu złotego. Myślę, że złoty powinien się odbić i lekko wzmocnić, choć oczywiście będzie słabszy niż przed obniżką – mówił Leszek Skiba, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A. w rozmowie z DGP podczas Krynica Forum 2023.

Odpowiadając na pytanie o długofalowe konsekwencje obniżki kursu złotego, Leszek Skiba mówił, że teraz wiele zależy od tego, co w kolejnych miesiącach zrobią Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej. Jak stwierdził Prezes Zarządu Banku Pekao S.A., rynek wyceniał obniżki na 3-4 spadki po 25 punktów do końca roku, co się mniej więcej pokrywa z tym, co się stało, ale ważne jest, czy zapadną dodatkowe decyzje o kolejnych obniżkach.

Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.