„Polityka senioralna to wyzwanie i musi być oparta na silnych filarach, czyli na wsparciu finansowym i aktywności osób starszych” – powiedziała PAP.PL w poniedziałek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podczas VI edycji Forum Wizja Rozwoju.

Według minister silne filary to przede wszystkim wsparcie finansowe m.in. 13. i 14. emerytura. „Ale bardzo ważnym jest, aby wzrastała przeciętna emerytura oraz by te waloryzacje były godne. Staramy się działania podejmować z każdym rokiem” – podkreśliła i dodała, że „inwestycja w seniorów w tym roku tylko w ramach wsparcia finansowego to ponad 70 miliardów złotych”.

Minister Maląg przypomniała, że aby seniorzy mogli aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, potrzebne są różne programy w tym programy aktywizujące. Wymieniła program Senior plus, w ramach którego powstała sieci domów i klubów seniora. „Rocznie na ten program przeznaczamy ponad 60 milionów złotych. Dzisiaj mamy blisko 1200 takich miejsc w Polsce, korzysta z nich około 28 tysięcy seniorów” – wskazała.

Wymieniła też program Aktywni plus, w ramach którego organizowane są warsztaty związane z wykluczeniem cyfrowym. „Ten program sprawdził się szczególnie podczas pandemii, kiedy seniorzy byli uczeni, jak bezpiecznie poruszać się w sieci” – dodała.

„Ważnym jest, abyśmy tworzyli centra międzypokoleniowe zarówno dla seniorów, jak i osób młodszych. To wyzwania na przyszły czas. W ramach polityki prorodzinnej polityka senioralna jest bardzo ważna jako podziękowanie seniorom, jako odpowiedzialność za drugiego człowieka” – podsumowała minister Maląg.(PAP)

Autorka: Agnieszka Gorczyca

ag/ ann/


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.